امروزه می‌توان ردپای هوش مصنوعی که شامل یادگیری عمیق، یادگیری ماشین و سایر قابلیت‌های برنامه‌نویسی است را می‌توانیم در علوم مختلفی از جمله پزشکی، بــازی ها، نرم افزارهای رایانه ای، پیش‌بینی وضع هوا، نقشه برداری و شناسایی عوارض، رباتیک، تشخیص صدا، دست خط، علوم هوا-فضا و تسلیحات نظامی مشاهده کرد.

مدرسه عالی علوم دیجیتال،با هدف آموزش نیروی انسانی و افزایش مهارتها هم چنین و ترویج فناوری در قالب 4 دپارتمان تخصصی فعالیت دارد

دپارتمانهای آموزشی

یادگیری ماشین

شبکه های عصبی

سیستم های خبره

توسعه راهکارهای نرم افزاری