مدرسه
اینترنت
اشیاء

فناوری IoT یکی از مولفه‌های کلیدی انقلاب صنعتی چهارم در جهان است و از این رو، کشورهای زیادی در سراسر دنیا برای راه اندازی و بهره وری از آن اقدام کرده اند. کشورهایی مثل آمریکا، چین، آلمان، سنگاپور، برزیل، کره جنوبی و هند را می‌توان از پیشگامان استفاده و توسعه IoT دانست. این کشورها، سرمایه های هنگفتی را به بررسی و بهره گیری از این فناوری اختصاص داده اند. کشور ما نیز با داشتن نیروی کار جوان کافی و تحصیل‌کرده در حوزه IT، پتانسیل زیادی برای استفاده و بهره‌برداری از IoT دارد.

دپارتمانهای آموزشی

شهر هوشمند

کاربردهای تجاری

کاربردهای صنعتی

توسعه راهکارهای نرم افزاری