به صورت کلی، بلاکچین یک دفتر کل تراکنش‌هاست که تمامی تراکنش‌ها در آن ثبت و نگهداری می‌شود و هیچ تراکنشی در آن از بین نمی رود . این دفتر کل توسط یک شبکه توزیع شده از نودهای (گره‌های) همتا نگهداری میشود که هر کدام از این نودها یک رونوشت از دفترکل را در خود نگهداری می‌کنند. تغییرات در دفتر کل، توسط اعمال تراکنش‌های بر روی گروهی از بلاک‌ها ثبت می‌شوند که هر کدام از این تراکنش‌ها توسط مکانیزم‌های اجماع اعتبار سنجی می‌شوند. در بلاکچین، هر بلاک توسط یک آدرس رمزنگاری شده به بلاک قبلی خود متصل می‌باشد.

دپارتمانهای آموزشی

بلاکچین سازمانی

شبکه و زیر ساخت

فنی و برنامه نویسی

رمز ارزها و معامله گری