این دوره ها در محل ساختمان موسسه آموزش عالی آزاد اکسین و در کلاسهای مختلف که مجهز به امکانات آموزشی هستند برگزار می گردد. ضمنا بنا به رعایت پروتکل های بهداشتی و شرایط کرونا حداکثر ظرفیت 10 نفر می باشد